Działalność naukowa

Zajmuję się elektroniką, informatyką i astronomią, łącząc te dyscypliny w mojej pracy

O mnie…

Robert Suszyński, profesor nadzwyczajny Politechniki Koszalińskiej, urodził się w Koszalinie w 1966 roku. Jest absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, który ukończył w 1991 r. ze stopniem mgr inż. elektronika ze specjalnością aparatura elektroniczna. W 1998 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej ze specjalnością telekomunikacja (rozprawa doktorska pt. „Badanie przetworników A/C z modulacją Σ∆ z zastosowaniem przełączanych transkonduktorów”), a w 2016 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (monotematyczny cykl publikacji pt.: „Przetworniki analogowo-cyfrowe pracujące w trybie prądowym”).

Kilka słów o tym co robię…

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close