Wybrane publikacje kopia

 1. Suszynski R., Quick method for parameter research of higher order sigma-delta modulators using dynamically reprogrammable FPAA, In proc. 24th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, 2017 MIXDES, 22-24 June 2017, Bydgoszcz, Poland, pp. 314-317, DOI: 10.23919/MIXDES.2017.8005222
 2. Wawryn K., Suszynski R., Prototyping of WTA ANNs using FPAA devices, In proc. 24th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, 2017 MIXDES, 22-24 June 2017, Bydgoszcz, Poland, pp. 463-467, DOI: 10.23919/MIXDES.2017.8005254
 3. Kaczmarek J., Suszynski R., Digital control buck converter — Reducing the impact of load change on the output voltage, In proc. 24th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, 2017 MIXDES, 22-24 June 2017, Bydgoszcz, Poland, pp. 479-483, DOI: 10.23919/MIXDES.2017.8005258
 4. Kaczmarek J., Suszynski R., Semi-analytical recursive algorithms of convolution calculations for digitally controlled buck converter design, In proc. 24th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, 2017 MIXDES, 22-24 June 2017, Bydgoszcz, Poland, pp. 537-541, DOI: 10.23919/MIXDES.2017.8005270
 5. Kaczmarek J., Suszynski R., Undesirable sub-harmonic currents in the coil of buck converter prototype — Project bumblebee, In proc. 24th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, 2017 MIXDES, 22-24 June 2017, Bydgoszcz, Poland, pp. 494-497, DOI: 10.23919/MIXDES.2017.8005261
 6. Wawryn K., Suszynski R., Marciniak J., A competitive WTA ANN for classificationa calorific value of a coal fuel in combustion chambers using FPAA, In proc. 2016 International Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES), 5-7 Sep. 2016, Krakow, Poland, pp. 19-22, DOI: 10.1109/ICSES.2016.7593812
 7. Suszynski R., Marciniak J., Wawryn K., An artificial neural network for classification a quality of a coal fuel in combustion chambers using FPAA, In proc. 23rd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, 2016 MIXDES, 22-24 June 2016, Lodz, Poland, pp. 160-163, DOI: 10.1109/MIXDES.2016.7529723
 8. Suszynski R., Wawryn K., An Improvement of Stars’ Centroid Determination using PSF-fitting Method, Proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES), 2014.
 9. Suszynski R., Algorytm efektywnego wyznaczania pozycji obiektów astronomicznych na zdjęciach głębokiego kosmosu, Materiały konferencyjne XIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 2014, 6 s.
 10. Suszynski R., A Stand-alone station and DSP method for deep sky objects astrophotography, International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 60, No. 2, 2014.
 11. Suszynski R., Wawryn K., Rapid prototyping of algorithmic A/D converters based on FPAA devices, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, Volume 61, Issue 3, 09-2013.
 12. Wawryn K., Suszynski R., Low power 9-bit pipelined A/D and 8-bit self-calibrated D/A converters for a DSP system, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, Volume 61, Issue 4, 2013.
 13. Dziębowski M., Suszynski R., Automatyzacja rozpoznania i identyfikacji obiektów astronomicznych na zdjęciach głębokiego kosmosu, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, Zeszyt: 10, 10-2013.
 14. Suszynski R., Wawryn K., Rapid Prototyping of Third-Order Sigma-Delta A/D Converters, International Journal of Electronics and Telecommunications, Tom: Vol. 59, No. 1, 2013.
 15. Suszynski R. R., Wawryn K., Prototyping of higher order ΣΔ ADC based on implementation of a FPAA, Proceedings of the International Conference on Signal and Electronics Systems – ICSES, 2012.
 16. Suszynski R., Dziębowski M., Wyznaczanie pozycji obiektu prowadzącego w systemach rejestrujących obrazy DSO, Wiadomości Elektrotechniczne, R. 80, nr 10, 2012.
 17. Suszynski R., Wawryn K., Wirski R., Przetwarzanie sygnałów 2D w identyfikacji i śledzeniu przemieszczających się obiektów, Przegląd Elektrotechniczny, R. 87, nr 10, 2011.
 18. Wawryn K., Suszynski R., Samokalibrujący przetwornik C/A z przełączanymi prądami, Przegląd Elektrotechniczny, R. 87, nr 10, 2011.
 19. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., A Low Power Digitally Error Corrected 2.5 Bit Per Stage Pipelined A/D Converter Using Current-Mode Signals, Journal of Circuits, Systems, and Computers, World Scientific Publishing Company, Vol. 20, No. 1, 2011, pp. 29-43.
 20. Wawryn K., Suszynski R., A low power low voltage current-mode A/D and d/a converters for DSP system, 2011 IEEE 54th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), pp.1-4, 2011.
 21. Suszynski R. Wawryn K., Wirski R., 2D image processing for auto-guiding system, 2011 IEEE 54th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), pp.1-4, 2011.
 22. Wawryn K., Suszynski R., Samokalibrujący Przetwornik C/A z Przełączanymi Prądami, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 10, 2011, ss. 122-125.
 23. Suszynski R. i Wawryn K., Przetwarzanie Sygnałów 2D w Identyfikacji i Śledzeniu Przemieszczających się Obiektów, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 10, 2011, ss. 126-129.
 24. Suszynski R., Wawryn K., Wirski R., 2D Image Processing for DSO Astrophotography, Proceedings of International Conference on Computer, Electrical, and Systems Science, and Engineering, Tokyo, Japan, 2010, p. 5.
 25. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., Low Power Low Voltage Current Mode Pipelined A/D Converters, Proceedings of International Conference on Computer, Electrical, and Systems Science, and Engineering, Tokyo, Japan, 2010, p. 5.
 26. Suszynski R., Pala J., Autonomiczne stanowisko do astrofotografii obiektów dalekiego kosmosu, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, Vol. 51, nr 2, 2010.
 27. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., Prądowy, potokowy przetwornik a/c małej mocy, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, Vol. 51, nr 1, 2010.
 28. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., Low Power Current Mode Pipelined A/D Converter, Proceedings of 52nd IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems, Cancun, Mexico, 2009, p. 4.
 29. Suszynski R., Convolution Method for CCD Images Processing, Proceedings of 52nd IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems, Cancun, Mexico, 2009, p. 4.
 30. Suszynski R., Stand-alone station for deep space objects astrophotography, Proceedings of 52nd IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems, Cancun, Mexico, 2009, p. 4.
 31. Suszynski R., Autonomiczne stanowisko do astrofotografii obiektów dalekiego kosmosu, Materiały konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 2009, 6 s.
 32. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., Prądowy, potokowy przetwornik a/c małej mocy, Materiały konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 2009, 6 s.
 33. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., Low Power Current Mode 8 1.5-bit stages Pipelined A/D Converter, Proceedings of International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Łódź, 2009, 4 s.
 34. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., Low Power Current Mode Pipelined A/D Converter with 2.5-bit/stage and Digital Correction, Proceedings of 12th International Symposium on Integrated Circuits, Singapore, 2009, 4 s.
 35. Suszynski R., Udział sieci PIONIER w rozwoju infrastruktury informatycznej polskich uczelni – projekt PLATON, Materiały konferencyjne: Perspektywy rozwoju e-uczelni w kontekście globalnej informatyzacji, maj 2009, Gdańsk.
 36. Suszynski R., Opinia o innowacyjności projektu „Poprawa efektywności działania Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na regionalnym rynku poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu telemetrii odczytu zużycia ciepła, wody i energii”, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2009.
 37. Suszynski R., Digital Processing of CCD Images for Auto-guiding Astrophotography System, Proceedings of 9th International Conference on Signal Processing, Beijing China, 2008, p.4.
 38. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., Current Mode Pipelined A/D Converter, Proceedings of IEEE Design & Technology of Integrated Systems, Tozeur, Tunisia, 2008, p. 4.
 39. Suszynski R., Digital Processing of CCD Images, Proceedings of 15th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Poznań, 2008, p.4.
 40. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., Current Mode Building Blocks for 8-bit Pipelined A/D Converter, Proceedings of International Conference on Signal, Circuits & Systems, Hammamet, Tunisia, 2008, p. 4.
 41. Suszynski R., Convolution Method for CCD Images Processing for Auto-guiding Astrophotography System, Proceedings of International Conference on Computer Engineering & Systems, Cairo, Egypt, 2008, p. 4.
 42. Suszynski R., Opinia o innowacyjności projektu „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez rozwój systemu informatycznego – Elektronicznej Platformy Obsługi Obywatela Urząd i świadczenie usług outsourcingowych”, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2008.
 43. Suszynski R., Opinia o innowacyjności projektu „Wdrożenie nowych technologii i usług w Telewizji Kablowej Koszalin”, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2008.
 44. Wawryn K., Suszynski R., Wykorzystanie układów FPAA do budowy prototypowych przetworników analogowych-cyfrowych SΔ, Czasopismo „Pomiary, Automatyka, Kontrola”, nr 9/2007, nakład 1000 egz., 4s.
 45. Suszynski R., Układ autoguidera korygującego prowadzenie teleskopu w astrofotografii długoczasowej, Materiały konferencyjne VI Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 2007, 6s.
 46. Suszynski R., Udział Politechniki Koszalińskiej w budowie i eksploatacji naukowej i akademickiej sieci światłowodowej PIONIER, Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość, Politechnika Koszalińska, http://www.StudiaNET.pl, 2007.
 47. Suszynski R., Technologie transmisji danych w ogólnopolskich sieciach szkieletowych, Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość, Politechnika Koszalińska, http://www.StudiaNET.pl, 2007.
 48. Suszynski R., Topologie sieci rozległych, na przykładzie sieci PIONIER, Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość, Politechnika Koszalińska, http://www.StudiaNET.pl, 2007.
 49. Suszynski A., Suszynski R., Ocena potrzeb szkoleniowych w Polsce, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2007.
 50. Suszynski R., Charakterystyka firm i użytkowników serwera ZIS – Raport, Projekt „Zachodniopomorski Informator Szkoleniowy” zrealizowany zgodnie z umową Nr Z/2.32/II/2.6/10/05/U/8/06 z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2007.
 51. Suszynski R., System szkoleń e-learningowych dla społeczności lokalnej oraz członków Środkowopomorskiej Grupy Działania, w ramach projektu „Lepsza Wieś – wzmocnienie aktywności środowisk lokalnych i realizacja założeń ZSROW przez partnerstwo wielosektorowe LGD” określonych w umowie nr L/02/156/2005 realizowanej w ramach Schematu II SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”, Priorytet 2 Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader+”, Koszalin, 2007.
 52. Suszynski R., Kurs e-learningowy z zakresu planowania projektowego i zarządzania projektami finansowanymi ze środków unijnych, w ramach projektu „Lepsza Wieś – wzmocnienie aktywności środowisk lokalnych i realizacja założeń ZSROW przez partnerstwo wielosektorowe LGD” określonych w umowie nr L/02/156/2005 realizowanej w ramach Schematu II SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”, Priorytet 2 Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader+”, Koszalin, 2007.
 53. Suszynski R., Wawryn K., Rapid prototyping of algorithmic analog digital converters based on FPAA devices, Proceedings of International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Gdynia, 2006, 4 s.
 54. Suszynski R., Wawryn K., Prototyp algorytmicznego przetwornika A/C wykorzystujący programowalny układ FPAA, Materiały konferencyjne V Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 2006, 6 s.
 55. Suszynski R., Wawryn K., FPAA Prototyping of SΔ Analog Digital Converters, Proceedings of 13th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Nicea, Francja, 2006, 4s.
 56. Suszynski R., Wawryn K., Prototyp algorytmicznego przetwornika A/C wykorzystujący programowalny układ FPAA, Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Elektronika” nr 11/2006, s. 49-52.
 57. Suszynski R., Informatyzacja na terenach wiejskich na przykładzie wybranych gmin Pomorza Środkowego, Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2006.
 58. Suszynski R., Charakterystyka firm i użytkowników serwera zis.4system.com – Raport, Projekt „Zachodniopomorski Informator Szkoleniowy” zrealizowany zgodnie z umową Nr Z/2.32/II/2.6/10/05/U/8/06 z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie, Koszalin, 2006.
 59. Suszynski R., Analiza rynku szkoleń – Raport, Projekt „Zachodniopomorski Informator Szkoleniowy” zrealizowany zgodnie z umową Nr Z/2.32/II/2.6/10/05/U/8/06 z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie, Koszalin, 2006.
 60. Suszynski R., Diagnoza stanu i uwarunkowań obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, IT na obszarach wiejskich, Projekt LEPSZA WIEŚ realizowany zgodnie z umową Nr L/01/159/2005 w ramach Schematu I SPO ”Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich; Priorytet 2, Działanie 2.7.”Pilotażowy Program Leader+”, Koszalin, 2006.
 61. Borysiewicz A., Jaśkiewicz P., Suszynski R., Zawadzka D., Zintegrowana strategia rozwoju obszarów wiejskich, Projekt LEPSZA WIEŚ realizowany zgodnie z umową Nr L/01/159/2005 w ramach Schematu I SPO ”Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich; Priorytet 2, Działanie 2.7. ”Pilotażowy Program Leader+”, Koszalin, 2006.
 62. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., Current mode pipelined a/d converter, 12th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, 2005. ICECS 2005. pp. 1-4.
 63. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., Prototype Current Mode Pipelined A/D Converter, Proceedings of 13th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, 2005.
 64. Wawryn K., Suszynski R., Potokowy przetwornik A/C działający w trybie prądowym, Krajowa Konferencja Elektroniki KKE’2005. Darłówko Wschodnie, 2005, str. 127-132.
 65. Suszynski R., Udział Politechniki Koszalińskiej w budowie Miejskiej Sieci Komputerowej KosMAN, Materiały konferencyjne: II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Szczecin, 2005.
 66. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., Szybki przetwornik potokowy A/C, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, Vol. 46, nr 4, 2005.
 67. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., Current Mode Building Blocks for Pipelined A/D Converter, In proc. MIXDES 2004, 24-26 June 2004, Szczecin, Poland, pp. 353-356.
 68. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., Podukłady do budowy potokowych przetworników A/C działających w trybie prądowym, materiały konf. III KKE, Kołobrzeg, czerwiec 2004, s. 97-102.
 69. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., Signal Processing Building Blocks for Pipelined A/D Converter, In proc. ICECS’04. Tel-Aviv, Izrael, 2004.
 70. Suszynski R., System elektronicznego obiegu dokumentów WIRKA 2.0 – narzędzie wspomagania zarządzania w szkole wyższej, Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 71. Suszynski R., Wykorzystanie bezprzewodowej transmisji danych w monitorowaniu stanu zanieczyszczeń jeziora Jamno – Raport, Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych, Poznań, 2004.
 72. Suszynski R., Opinia o innowacyjności projektu „Pozyskanie innowacyjnej technologii rejestracji i rozliczania kosztów zużycia mediów Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2004.
 73. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., High Speed A/D Converter, In proc. MIXDES 2003, 26-28 June 2003, Łódź, Poland, pp. 228-231.
 74. Wawryn K., Suszynski R., Strzeszewski B., Szybki przetwornik potokowy A/C, materiały konf. II KKE, Kołobrzeg, czerwiec 2003, s. 229-234
 75. Suszynski R., Strzeszewski B., The A/D Cell For Reconfigurable Data Converter, Proc. of the 9-th Int. Conf. on Mixed Desing, MIXDES’2002, Wrocław, 2002, 4 s.
 76. Wawryn K., Suszynski R., Współczesne Przetworniki a/c Wykonywane w Technologii CMOS, Referat zaproszony, Materiały Kraj. Elektr., Kołobrzeg, 2002, 12 s.
 77. Suszynski R., Strzeszewski B., Rekonfigurowalny Potokowy Przetwornik A/C, Materiały Kraj. Elektr., Kołobrzeg, 2002, 6 s.
 78. Suszynski R., Experimental circuit with current mode SD modulators with switched transconductance, The 7th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, ICECS 2000. pp.133-136 vol.1. 2000.
 79. Suszynski R., Measuring and Experimental Results of Current Mode Modulators with Switched Transconductance, in Proc. 6th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Paphos, Cyprus; 1999.
 80. Wawryn K., Suszynski R., Current Mode Approach to Sigma-Delta Modulators, in Proc. International Symposium on Circuits and Systems, Monterey, California, USA; June 1998.
 81. Suszynski R., Measuring and Experimental Results of A/D Converters with Current Mode Sigma – Delta Modulators, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, vol. 47, no. 3, pp. 277-282, 1998.
 82. Suszynski R., Wawryn K., Current Mode Sigma – Delta Modulators, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, vol. 46, no. 4, pp. 409-417, 1998.
 83. Suszynski R., Wawryn K., Switched Transconductance amplifiers approach to Sigma – Delta modulators, in Proc. Fourth IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Cairo, Egypt, pp. 761¸766, 1997.
 84. Suszynski R., Wawryn K., Prototype SD modulators with switched transconductance amplifier, in Proc. 13th European Conference on Circuit Theory and Design, Budapest, Hungary, pp. 1474¸1479, 1997.
 85. Wawryn K., Suszynski R., Mazurek A., Switched current building blocks for analog sampled circuits, International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 40, No. 1, 1994.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close